VIKÄNSLA
är lika viktigt som självkänsla!

Jag brukar sammanfatta det jag gör med att beskriva det som om jag verkar i ”tillsammansbranschen”. Ensamma klarar vi en del – men inte allt. För att nå dit vi vill och kunna förverkliga drömmar eller önskningar behöver vi varandra. Jag tror på samarbete, medverkan, dialog, vänskap och tillit. Jag hjälper till genom bland annat coachning, handledning, terapi, föreläsningar och litteratur. Det mesta kan ske både på plats eller digitalt, beroende på vad som passar den/de det gäller!


Detta är jag

Jag är utbildad socionom, har examen i Handledning i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet samt en master i socialt arbete, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp. I tjugo år arbetade jag som klinisk socionom inom kommunal verksamhet, bland annat som ungdomssekreterare och kurator på ungdomsmottagning.
Sedan början av 2000-talet driver jag ett eget företag där arbetet består av bland annat föredrag, handledning och samtalsmottagning. Har också många uppdrag som föredragshållare och veiledare i Norge. Samverkar med flera aktörer i Norge, se vidare samarbetspartners. I mitt arbete utgår jag från det salutogena förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor. Har också utbildning i psykodynamisk psykoterapi, systemisk familjeterapi och lösningsfokuserad korttidsterapi. Arbetar dessutom med coachande förhållningssätt både i samtal och i ledarskap, är certifierad coach och utgår ifrån ICF kärnkompetenser i coachingen.
Jag ser mig som en ”detektiv” i samtal med andra, där möten går ut på att söka och finna kompetenser och kunskaper. Dessa är ibland synliga och medvetna, men hos alla finns också fysisk och psykisk ork samt kraftkällor som är dolda. Det är min roll som ”detektiv” att se till att den det gäller finner fram till dessa resurser. Några gånger räcker det med små ledtrådar. Vi vet inte allt om oss själva och därmed är samtal och coaching ofta ett spännande och intressant uppdrag. Jag deltar också i projekt vars mål är att skapa bra psykosocial miljö för ledare och medarbetare inom olika sektorer.