Handledning

Professionell handledning för att öka kompetens och tillit. Kan bedrivas på plats eller digitalt. Handledning kan ske både enskilt och i grupp. Kan vara ett fåtal gånger upp till kontrakt som gäller årsvis.
Uppdragen handlar om att vara med i en process där personal/ledare utformar och utvecklar sin verksamhet för att nå de mål som önskas. Uppdragen har hitintills rört sig om hälsofrämjande och uppsökande ungdomsarbete, samtalsmetodik, coaching, metodutveckling, livskunskap, krisbearbetning, hälsofrämjande förhållningssätt i barn och ungdomsarbetet, om att arbeta med brottsoffer, ledarskap och grupprocesser. Har också under ett antal år fått längre uppdrag att vara med i en process där gruppen gått från att endast arbeta förebyggande till att också arbeta hälsofrämjande. Det är en utmaning att våga ta nya steg och göra på ett annat sätt än tidigare. Handledning är ett utmärkt sätt att få utsikt, att fungera tillsammans med insikt.
Jag har två olika utbildningar i handledning, dels Universitetets utbildning som handledare i Psykosocialt arbete samt St Lukas stiftelsens utbildning i Handledning kring gruppens lär processer.
Utgår från Peter Hawkings modell: