Coachning

Coaching är en metafor för något som för människor framåt, från där de är till dit de vill komma. Coaching inriktas på möjligheter och på lösningar och är en metod som är fokuserad på att nå uppsatta mål och som ska leda till ”önskat läge”. Coaching kan spela stor roll när det gäller att förbättra sin självbild och att öka sitt självförtroende. Coaching är också en framgångsrik metod när det gäller att skapa vi känsla och öka samverkan i grupper.

Min inriktning
Coachen är en samtalspartner som vill ge människor möjlighet att utveckla och se sin egen potential. Min inriktning är att coacha enskilda och grupper framåt mot önskat läge och framtida målbilder. Jag arbetar med coaching utifrån ICFs modell med 12 kärnkompetenser i samtalen. Är certifierad coach enligt ICF om professionell standard. Jag har under de sista åren träffat både privatpersoner och företag samt kommunala verksamheter och coachat dem fram till det de önskar. Under många år arbetade jag med coaching för ungdomar och deras föräldrar. Det är fortfarande en del av det jag arbetar med när det gäller coaching. Jag har sedan 2007 haft mottagning för både tonårsföräldrar och tonåringar som sökt stöd och vägledning för att kunna hantera sin livssituation på ett annat sätt. Att ge stöd och vägledning på hur man tar sig igenom vissa svåra faser i livet. Och hur man gör det på ett sätt som är utvecklande.