MIMA Handledning

Mia Börjesson, Maria Mannberg och Maja Söderström
Bedriver tillsammans med två kollegor psykosocial handledning riktad till personal inom kommun och landsting. Special område skola. MIMA med utbildning vid Universitetet i Göteborg. (Socionom och handledare) Tillsammans har vi en gedigen och mångårig erfarenhet av att arbeta med socialt och emotionellt lärande. Färdighetsträning och stresshantering. Tar uppdrag var för sig eller tillsammans.