SOS samtal – svåra samtal i kris, sorg och separation

Livet går upp och ned, för alla. Ibland flyter livet på, ibland händer något som får allt att stanna, någon gång känns det som om man inte orkar mer… Det finns tillfällen då det känns som om man har 1000 vänner, andra tider känns vänner långt borta och någon gång händer det att vi tror oss helt övergivna i världen. Livet är inte rättvist och förutsägbart. Vi utsätts för svek, skitsnack och mister människor som är viktiga för oss genom våld, olyckor eller sjukdom. Jag mötte en ung kvinna i samtal som startade med att säga
– Detta blir ett så kallat SOS samtal!
– Vad menar du? frågade jag nyfiket.
– Det svåra som händer mig i livet börjar nästan alltid på S, sorg, svek, skitsnack, sömnsvårigheter, sexuella övergrepp, separationer, stöld, och svaghet. Det enda jag upplever som inte börjar på S är Oro, sedan kommer S ord igen, därför kallar jag detta för SOS samtal. Jag ”ropar” på hjälp. Känns som om jag simmar på ett öppet mörkt, kallt och ilsket hav. Jag kommer för att sända ut SOS alarm till dig.(Sara, januari 2005) I dag möter vi många budskap om att vi ska se till att själva styra våra liv, vi kan bli vad vi vill, om du vill något så kan du nå dit bara du vill tillräckligt mycket… För många av oss blir detta inte verklighet utan livet bjuder på helt andra scenario som du och jag inte regisserat själva eller helt enkelt inte skrivet manus till. Trots det måste du och jag hitta strategier och metoder för att handskas med det svåra vi möter under livets gång. I hälsofrämjande arbete så finns friskfaktorer som kallas för framgångsrika copingstragegier som handlar om vilka metoder andra människor upplevt som en hjälp eller stöd i svåra livssituationer. Detta utvecklades i samtal med människor som överlevt andra världskriget av Aron Antonovsky. Han berättade om detta i sin bok ”Hälsans mysterium”.

I samtal med svåra teman är ett mål att våga lyfta blicken efter sorgen, besvikelsen, ilskan och gå vidare. Copingstrategier hjälper oss över, under, runt och igenom sorgen. Eller kanske vi behöver stanna upp i sorgen. Det är också viktigt att våga och många gånger nödvändigt för att sedan kunna sätta punkt. I svåra stunder eller perioder kan samtal vara ett sätt att ta sig igenom och framåt. Ord, berättelser, historier, samtal gör livet.

Erbjuder därmed stödsamtal i kriser. Det kan också vara delar av bearbetande inslag och vägledning.

Samarbetar också med Göteborgs Relationsmottagning i Göteborg. www.relationsmottagning.se