Lösningsfokuserad korttidsterapi

Jag har genomgått diplomutbildning hos Harry och Jocelyn Korman i Malmö, www.sikt.nu i Lösningsfokuserad korttidsterapi och samtalsmetod. Lösningsfokus är en metod som utarbetades inom familjeterapin av Insoo Kim Berg och Steve de Shazer. I Sverige har makarna Korman utvecklat det lösningsfokuserade förhållningssättet och korttidsterapi. Kan varmt rekommendera deras kurser och utbildningar.

Lösningsfokus handlar i korthet om
1. Beskriva den önskade framtiden
2. Undersöka och känna igen tidigare framgångsrika strategier och lösningar
3. Söka och uppskatta befintliga styrkor
4. Att vi ska göra mer av det som fungerar

Lösningsfokuserade terapeuter arbetar med att bygga/konstruera/skapa lösningar och möjligheter. Fokus på det som önskas och/eller tänkbara lösningar, inte problem. Tillsammans med kunden hitta och utveckla bilder av hur de önskar att ha det i framtiden och som ett ”detektivarbete” genom frågor som ledtrådar komma fram till önskat läge.

I lösningsfokuserat förhållningssätt och samtal försöker terapeuten hjälpa och ge kunden möjligheter att mäta och se framsteg av både gamla och nya fungerade metoder för att komma framåt.

Jag kan således erbjuda enskilda och grupper samtal, korttidsterapi, handledning och coaching med lösningsfokuserat förhållningssätt. Sedan april 2011 finns en förening för lösningsfokus i Sverige SFLK du finner information på hemsidan www.sflk.se