Självförtroendehjulet

SJÄLVFÖRTROENDEHJULET är en metod som har som mål att stärka och inspirera den enskilda eller gruppen till att handla. Vi har under lång tid fokuserat mycket på tanke och känsla och det är viktigt, men nästa steg är handling och vem är säker på att den ena måste komma före det andra. Det kan vara så att handlingar leder till att tankar och känslor förändras. Troligtvis.

I coachingen arbetar vi med en övning som kallas för livshjulet som omfattar olika områden i livet. Handlingar påverkar och förändrar alla arenor runt omkring oss och därmed kan det vara av vikt och en spännande utmaning att våga se på sig själv och andra genom handlingar. Det blir inte stora förändringar eller bestående vinster om det du och jag vill stannar i huvudet som tankar eller i kroppen som känslor utan det viktigaste är handlingarna som kommer…
Självförtroendehjulet tar dig framåt, bakåt, runt, nedåt, upp eller vad du önskar.
Farten bestämmer du och färdmedlet.
Att utveckla självförtroendet är som att ge sig ut på en resa
Reslust, resfeber och annat som tillhör en resa ingår i metoden.
En del av oss vill åka med jetflyg, andra köra vespa genom Frankrike, vilket du önskar, dit du drömmer och vill.