Föreläsningar

För personal, ledare och chefer
1. Motivation och Mod, om att finna vägen fram. Fokus på motivations krafter.
2. Professionell kompetens i ungdomscoaching ( tillsammans med Petra Röise)
3. Dörren till dialog, om att skapa tillit i samtal och möten
4. Motivation, inspiration och engagemang. Om förhållningssätt.
5. Motiverande samtal.
6. SJÄLVFÖRTROENDEHJULET – hur man sätter sig själv och andra i handling och på så sätt påverkar positiv utveckling
7. Professionell samtalsmetodik vid mötet, både enskilt och i grupp.
8. Om hur man arbetar i grupp från start till genomförd verksamhet. Gruppledarutbildning.
9. Tonårspsykologi och utveckling. ”I huvudet på en tonåring”.
10. När självkänslan växer. Hur vi kan stärka självtilliten hos unga och förbättra deras självbild. Om att bli världsmästare i sitt eget liv, om självbilder och självförtroende.
11. Om gruppverksamhet och grupprocesser. Om mentorskap och ledarskap.
12. Kroppen, knoppen och skönhetsideal. Om ungas livsvillkor idag.
13. Viktigt och värdefull, när vi skapar vikänsla som ökar motivationen och arbetsglädjen.

För föräldrar
1. Om att bli den förälder jag önskar att vara, om hälsofrämjande föräldraskap
2. I huvudet på en tonårsförälder, om vilka förväntningar, föreställningar och fantasier det finns kring tonårstiden och vilka faktorer som är till hjälp under tonårstiden
3. I huvudet på en tonåring, eller med ett ben i vuxenvärlden.
4. Med ett ben i tonårsvärlden. För föräldrar till barn i mellanstadiet.
5. Om att coacha sig själv och sin tonåring till en god relation.
6. SOS SAMTAL – SVÅRA SAMTAL I LIVETS KRISER När vi behöver ha svåra samtal och hur vi kan stödja våra unga till en positiv utveckling som exempelvis i krissituationer
7. Mötesplatser för tonårsföräldrar, om hur vi skapar friskfaktorer och förstärker det psykosociala immunförsvaret

För tonåringar och ungdomar
1. Kroppen, knoppen och ideal. Om självbilder och självförtroende.
2. Flirt- och kysskurs. Sex- och samlevnadsundervisning.
3. Att bli världsmästare i sitt liv. Om att hitta motivation och att stärka sitt självförtroende.