FREMTIDSPILOTER (norsk utgåva)
16 november, 2015
MÖTESPLATSER FÖR TONÅRSFÖRÄLDRAR om hälsofrämjande föräldraskap
15 november, 2015
Argument

Att vara tonårsförälder är att befinna sig i en tid av förändring. Barnen, som tidigare fått åka med dit föräldrarna bestämt, ska nu utrustas för att själva bli piloter på sin livsresa. Som förälder gäller det att hitta sin nya roll i flygledartornet istället.
I Framtidspiloter presenterar Mia Börjesson sina tankar kring föräldraskap utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, där fokus ligger på resurser, tillgångar, kompetenser och framgångsrika strategier. Utgångspunkten för hela häftet är att föräldrar både kan och vill.

Häftet är ett komplement till handledningen Mötesplatser för tonårsföräldrar.