FRAMTIDSPILOTER
16 november, 2015
Argument

Mia Börjesson presenterar här ett arbetssätt för att skapa djupare kontakt med och mellan tonårsföräldrar. Ett utmärkt redskap för den som vill bjuda in föräldrarna till något mer än bara ett traditionellt föräldramöte som ofta handlar om att ge information. Materialet erbjuder underlag för upp till sex samtalsträffar, som kallas mötesplatser. Utgångspunkten är ett hälsofrämjande synsätt, där fokus ligger på att dela med sig av positiva erfarenheter och framgångsrika strategier. Mötesplatserna är tänkta att stärka och inspirera tonårsföräldrarna. Vilka resurser har de som föräldrar, vilka lyckade strategier har de använt sig av och vad kan de dela med sig av till andra?

En spännande fråga från materialet:
”När du går och lägger dig ikväll och tänker tillbaka på dagen som varit säger du till dig själv, -idag har jag varit den förälder jag önskar att vara.”