Bli stress-smart – hefte (norsk utgåva)
27 februari, 2019
MOTIVATION OCH MEDKÄNSLA – om att samtala med tonåringar
4 december, 2015

Ledarhandledning till Stress-smart – Stresshantering för unga

Stress är en del av livet, och många gånger kan stress hjälpa oss med det extra energipåslag vi behöver för att klara av en svår situatiuon. Men långvarig stress utan återhämtning är skadlig för kroppen. Därför är det viktigt att lära sig stresshantering – ju tidigare i livet, desto bättre. Stress-smart är en kurs i stresshantering för tonåringar och unga vuxna, uppdelad på sex träffar. Den här boken innehåller övningar, samtalsfrågor och faktaunderlag för ledaren. Kursen har ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på vilka friskfaktorer deltagarna har själva och i sin omgivning. Som komplement till handledningen finns deltagarhäftet Bli stress-smart, som fungerar som en sammanfattning av kursen.