Ledarhandledning till Stress-smart – Stresshantering för unga
27 februari, 2019
MOTIVASJON, MESTRING OG MEDFØLELSE – om å samtale med tenåringer (norsk utgåva)
16 november, 2015
2009 Studentlitteratur Är skriven för alla vuxna som möter tonåringar i sin vardag och/eller på sitt arbete: pedagoger, kuratorer, socialarbetare, föreningsledare, skolsköterskor med flera och naturligtvis föräldrar.

Boken ger vägledning och konkreta råd om hur man som vuxen kan skapa förutsättningar för samtal.Om hur man hittar dörren till dialog och kan skapa tilltro. Om samtalsfärdigheter och kommunikation. Om problem som kan uppstå och om hur man löser dessa. Om samtal med fokus på motivation och lösningar. Om coachande förhållningssätt. Om hur man kan ha samtal med inriktning på att skapa förutsättningar för att stärka självbild och självtillit hos den unge. I boken utgår författaren från tonåringens styrkor, talanger och möjligheter. Istället för att koncentrera sig på det som inte fungerar får du som samtalsledare verktyg, tips och modeller för att hjälpa de unga att se sina egna tillgångar.

Det centrala budskapet i MOTIVATION OCH MEDKÄNSLA är att vuxnas främsta uppgift är att förmedla hopp till unga människor som av olika skäl sliter med livet: Hopp om att livet består av många chanser och att det alltid finns nya dörrar att öppna. I boken finns också förslag på tio samtalsträffar med olika teman och övningar. Samtalen följer en given struktur. De kan tillämpas som de är eller användas som inspiration eller idékälla.