MOTIVATION OCH MEDKÄNSLA – om att samtala med tonåringar
4 december, 2015
FREMTIDSPILOTER (norsk utgåva)
16 november, 2015
Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.

Forfatteren Mia Börjesson gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler. Hun skriver blant annet om:
• Fordelene ved samtaleformen som metode for forandringer og løsninger.
• Hvordan man kan finne en inngang til samtalen og etablere tiltro til den.
• Mulige hindringer underveis i samtalen og mulige veier videre.

Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringene til selv å se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet. I den siste delen av boken presenteres rammen for ti samtaler. Samtalene har forskjellige temaer, men følger den samme strukturen. De kan benyttes som de er, eller være til inspirasjon i dine egne møter med tenåringene.

Innhold
Innledning
Den kompetente tenåringen
Helsefremmende samtaler
Fordeler med samtaler
For å lykkes med samtaler
Samtalens utvikling
Problemer og løsninger
Døren til dialog
Under oppbygging
Når tenåringen ikke kommer til samtale Livsstilsspørsmål
Samtaler med de stille og sjenerte
Det ytre som språk
Motivasjonsrettede samtaler
Samtaler med søkelys på selvtillit
Løsningsorienterte samtaler
En coachende tilnærming

10 samtaler
Samtale 1: Presentasjon
Samtale 2: Selvbilder
Samtale 3: Selvtillit
Samtale 4: Motivasjon
Samtale 5: Forbilder
Samtale 6: Vennskap og fellesskap
Samtale 7: Idealer og kroppen
Samtale 8: Drømmer og framtid
Samtale 9: Å ha det bra.
Stresshåndtering
Samtale 10: Avslutning
En helsefremmende tilnærming
Avslutning
Litteratur